اپیزود شماره‌ی ۳: امجدیه

امجدیه بخشی از خاطرات مهم و مدفون شده چندین نسل مردم تهران و ایران است. خانه‌ی تو؛خانه‌ی من و خانه‌ی خیلی‌های دیگر.

درباره‌ی این اپیزود

ورزش و به‌خصوص فوتبال برای مردم خوشی ندیدهی ایران همیشه چیزی فراتر از هویت تعریف شدهاش دارد. مرحم زخمهای دهنبازکرده از سیاست، اقتصاد و اجتماع. جایی برای فریادزدن، هوارکشیدن، از شوق گریست و فراموش کردن.

امجدیه بخشی از خاطرات مهم و مدفون شده چندین نسل مردم تهران و ایران است. خانهی تو؛خانهی من و خانهی خیلیهای دیگر.

مالک و صاحب امتیاز: مجموعه‌ی زیبان
کارگردان هنری: رامیار منوچهرزاده
پژوهشگران و گویندگان: معراج قنبری | نگین فیروزی
نویسندگان: رامیار منوچهرزاده و معراج قنبری
مشاور هنری زیبان و این پادکست: حمید بهشتی نامور
تدوین صدا: فرزانه رضایی
مشاور پژوهشی: فرزانه ابراهیم‌زاده
مدیریت هنری و طراحی گرافیک: استودیو ملی
ساخت موسیقی: آیدین انزابی‌پور
پشتیبانی فضای مجازی: امین بهشتی نامور