درباره‌ی رادیو نیست
About RadioNist

یک شهر متشکل از مجموعه‌ مکان‌هایی است که در پس ظاهر سنگی خود زیست‌های گوناگونی در آن‌ها جریان داشته یا دارد.
زندگی‌هایی که در طول زمان، خاطرات و روایاتی را می‌سازند و بدل به بخشی بزرگ از هویت و خاطره‌ی جمعی ما و شهر می‌شوند.
«رادیو نیست» روایت مکان‌هایی است که نقش مؤثری در زمانه‌ی خود داشته‌ و در حال حاضر یا نیستند، یا اگر هستند تغییر کاربری و نقش داده‌اند. روایت مکان‌هایی خاموش که در عین خاموشی هزار داستان در خود دارند.

A city consists of a collection of places in which, behind their stone appearance, various lives have existed and does. Lives that create memories and narratives over time and become a big part of our collective identity and memory and the city’s.
“RadioNist” is the narrative of places that had an effective role in their time and either do not exist today, or if they do, they have changed their use and role. Narration of silent places that have a thousand stories within themselves.

صاحب امتیاز: زیبان
تولیدکننده: رامیار نوچهرزاده
نویسنده و کارگردان پادکست : رامیار منوچهرزاده
تیم‌ تحقیق: نگین فیروزی، امیربهادر بیات، گل‌آذین فیروزی، نگار گروسی، مرصاد مومن
گویندگان متن: نگین فیروزی و وحید ناظمی
تدوین صدا: فرزانه رضایی
هویت بصری: استودیو ملی
ساخت و تنظیم موسیقی: محمد برزیده و آیدین انزابی‌پور

Owner: Zeeban
Producer: Ramyar Manouchehrzadeh
Writer and Director: Ramyar Manouchehrzadeh
Research Team: Negin Firouzi, AmirBahador Bayat, Golazin Firouzi, Negar Garrousi, Mersad Momen
Narrators: Negin Firouzi, Vahid Nazemi
Sound Editor: Farzaneh Rezaei
Visual Identity: Studio Melli
Music: Mohammad Barzideh and Aidin Anzabipour