درباره‌ی رادیو نیست

یک شهر متشکل از مجموعه‌ مکان‌هایی‌ست که در پس ظاهر سنگی خود زیست‌های گوناگونی در آن‌ها جریان داشته یا دارد.
زندگی‌هایی که در طول زمان، خاطرات و روایاتی را می‌سازند و بدل به بخشی بزرگ از هویت و خاطره‌ی جمعی شهر و ما می‌شوند.
«رادیو نیست» روایت مکان‌هایی‌ست که نقش مؤثری در زمانه‌ی خود داشته‌ و در حال حاضر یا نیستند یا اگر هستند تغییر کاربری و نقش داده‌اند. روایت مکان‌هایی خاموش که در عین خاموشی هزار داستان در خود دارند.

صاحب امتیاز: زیبان
نویسنده و کارگردان پادکست : رامیار منوچهرزاده
تیم‌ تحقیق: نگین فیروزی، معراج قنبری، امیربهادر بیات و محسن عباسی
گویندگان متن: نگین فیروزی و محسن عباسی
تدوین صدا: فرزانه رضایی
هویت بصری: استودیو ملی
ساخت و تنظیم موسیقی: محمد برزیده و آیدین انزابی‌پور
پشتیبانی فضای مجازی: حسین دیده بان و محمد حدادی