درباره‌ی رادیو نیست

یک شهر متشکل از مجموعه‌ مکان‌هایی است که در پس ظاهر سنگی خود زیست‌های گوناگونی در آن‌ها جریان داشته یا دارد.
زندگی‌هایی که در طول زمان، خاطرات و روایاتی را می‌سازند و بدل به بخشی بزرگ از هویت و خاطره‌ی جمعی ما و شهر می‌شوند.
«رادیو نیست» روایت مکان‌هایی است که نقش مؤثری در زمانه‌ی خود داشته‌ و در حال حاضر یا نیستند، یا اگر هستند تغییر کاربری و نقش داده‌اند. روایت مکان‌هایی خاموش که در عین خاموشی هزار داستان در خود دارند.

صاحب امتیاز: زیبان
نویسنده و کارگردان پادکست : رامیار منوچهرزاده
تیم‌ تحقیق: نگین فیروزی، امیربهادر بیات، گل‌آذین فیروزی، نگار گروسی، مرصاد مومن
گویندگان متن: نگین فیروزی و وحید ناظمی
تدوین صدا: فرزانه رضایی
هویت بصری: استودیو ملی
ساخت و تنظیم موسیقی: محمد برزیده و آیدین انزابی‌پور